Yorum Yazma ÖnerileriEtkili Yorum Yazma Önerileri

* Ürünü kullanıcıların bakış açısından değerlendirin.

* İncelenen ürünler konusunda bilgili olduğunuzu ve uzmanlığınızı gösterin.

* Uzmanlığınızı desteklemek ve yorumunuzun gerçekliğini pekiştirmek için ürünle ilgili kendi deneyiminizi kanıtlayan görseller, sesli içerikler veya başka bağlantılar sağlayın.

* Ürünün, farklı performans kategorilerinde nasıl sonuç verdiği hakkında sayısal ölçümler sağlayın.

* Ürünü rakiplerinden ayıran özellikleri açıklayın.

* Göz önünde bulundurulması gereken benzer ürünlere yer verin veya hangi ürünlerin belirli kullanımlara ya da durumlara uygun olduğunu açıklayın.

* Belirli bir ürünün avantajlarını ve dezavantajlarını kendi araştırmanıza dayanarak anlatın.

* Ürünün önceki modeller veya sürümlerinden farklı olarak ne şekilde iyileştirmelerden geçtiğini, sorunlarının nasıl düzeltildiğini açıklayın ya da kullanıcıların satın alma kararı vermelerine yardımcı olacak başka bilgiler sağlayın.

* Ürünün kategorisiyle ilgili karar vermede önem taşıyan faktörleri belirleyin ve bu alanlarda ürünün nasıl performans gösterdiğini açıklayın ve ona göre puanlayın.

* Ürünün tasarımıyla ilgili önemli tercihleri ve üreticinin belirttiklerinin ötesinde bu tercihlerin kullanıcıyı nasıl etkilediğini açıklayın.

* Ürün yorumları, alışveriş yapanların hangi ürünü satın alacaklarına karar vermelerine yardımcı olan mükemmel bir kaynak olabilir. Yorum yazarken yukarıdaki en iyi uygulamaları mümkün olduğunca izlemeye çalışın. Ayrıca yorumun uzunluğuna değil, kalitesine ve orijinalliğine odaklanın. Böylece, yorumlarınızı okuyan kişilere en yüksek değeri sunabilirsiniz.